Tånghult 1:4

Synnerligen välskött fastighet i ett samlat skifte med lång strand mot Örsjön. Mycket bra vägnät, bra bonitet och en löpande tillväxt på 700 m³sk för den kommande växtsäsongen.

Arealer
Skogsmark 86.3 ha
Betesmark 0.4 ha
Impediment 0.9 ha
Övrig areal 1.6 ha
Totalt 89.2 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Det finns ingen karta för denna fastighet.

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint