Ilabäck 1:3, 1:6

Vackert beläget gårdscentrum ca 250 m från Ilasjöns strand. Rymlig mangårdsbyggnad för permanentboende, rejäla ekonomibyggnader.

 

Prisidé 6 250 000 kr

Arealer
Skogsmark 45.2 ha
Åkermark 5 ha
Betesmark 5.1 ha
Impediment 0.6 ha
Övrig areal 2.6 ha
Totalt 58.5 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint