Vällenslycke 1:2, 1:7

Mindre gård strax norr om Källsjö

Arealer
Skogsmark 2.5 ha
Åkermark 2.5 ha
Betesmark 6.8 ha
Övrig areal 1 ha
Totalt 12.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint