Krogsereds-Forshult 1:4, del av

Större välskött skogsfastighet mellan Ätran och Fegen. En stor andel av skogen befinner sig i gallringsåldern vilket ger hög löpande tillväxt. Strand i flera sjöar och bra skogsbilvägnät.

Arealer
Skogsmark 96.5 ha
Åkermark 2.2 ha
Impediment 7.2 ha
Övrig areal 1.7 ha
Totalt 107.6 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint