Gräshult 1:49

Skogsfastighet med möjlighet att förvärvas av juridisk person. Jakt- och fiskerätt.

 

 

Arealer
Skogsmark 96.5 ha
Åkermark 10.5 ha
Betesmark 3.3 ha
Impediment 12.3 ha
Övrig areal 1.3 ha
Totalt 123.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint