Bjärsahult 1:1

Synnerligen välskött och välarronderad skogsfastighet 20 km öster om Halmstad. Förutom de senaste åren har all gallring skett manuellt vilket skapat välslutna bestånd med höga virkesförråd.

Arealer
Skogsmark 89.2 ha
Betesmark 6.5 ha
Impediment 15.9 ha
Övrig areal 2.7 ha
Totalt 114.3 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint