Gassljunga 1:10, Långaryd 1:26

Gård belägen i Långaryd omfattande 33 ha skog och 11,2 ha inägomark. Gårdscentrum med äldre byggnadsbestånd. Strandrätt till Sjöbosjön.

Arealer
Skogsmark 33.8 ha
Åkermark 8 ha
Betesmark 3.2 ha
Impediment 3.2 ha
Övrig areal 0.7 ha
Totalt 48.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint