Gassljunga 1:10, Långaryd 1:26

Gård belägen i Långaryd omfattande 33 ha skog och 11,2 ha inägomark. Gårdscentrum med äldre byggnadsbestånd. Strandrätt till Sjöbosjön.

Arealer
Skogsmark 33.8 ha
Åkermark 8 ha
Betesmark 3.2 ha
Impediment 3.2 ha
Övrig areal 0.7 ha
Totalt 48.9 ha

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint