Glasshult 1:2, 1:11

Vackert belägen gård ca 13 km sydost om Torup. Gräns mot 3 sjöar, bra arrondering.

 

Fastigheten ligger inom LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära läge).

Arealer
Skogsmark 80.3 ha
Åkermark 2.1 ha
Betesmark 6.1 ha
Impediment 6.9 ha
Övrig areal 1.8 ha
Totalt 97.2 ha

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint