Glasshult 1:2, 1:11

Vackert belägen gård ca 13 km sydost om Torup. Gräns mot 3 sjöar, bra arrondering.

Arealer
Skogsmark 80.3 ha
Åkermark 2.1 ha
Betesmark 6.1 ha
Impediment 6.9 ha
Övrig areal 1.8 ha
Totalt 97.2 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint