Fagerås 1:1

Större skogsgård med modern mangårdsbyggnad. Stor andel gammal skog samt välskötta ungskogar.

Arealer
Skogsmark 77 ha
Åkermark 1 ha
Betesmark 0.5 ha
Impediment 20.2 ha
Övrig areal 2.7 ha
Totalt 101.4 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint