Marbäckshult 1:2, 1:9, 1:11

Välskött fastighet i två närbelägna skiften. Väletablerade ungskogar, äldre gran- och bokskogar.

 

Arealer
Skogsmark 89.5 ha
Åkermark 1.7 ha
Impediment 13.9 ha
Övrig areal 1.7 ha
Totalt 106.8 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Bilder

Made by Doubleint