Håknaryd 1:17

Välskött obebyggd skogsfastighet i ett skifte med god åtkomst,

6 200 m³sk.

Arealer
Skogsmark 36.7 ha
Åkermark 2.3 ha
Impediment 0.1 ha
Övrig areal 0.5 ha
Totalt 39.6 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint