Torups-Mjöhult 1:3

Stora arealer växtkraftiga ungskogar, ca 4 800 m³sk S1-S2. Kringbyggd gårdsbild.

 

Prisidé 7 miljoner kr

Arealer
Skogsmark 84.6 ha
Impediment 5.6 ha
Övrig areal 0.7 ha
Totalt 90.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint