Svenshult 1:15, del av

Ett välarronderat obebyggt skogsskifte om 51 ha med bra åtkomst från egen skogsbilväg. Väletablerade ungskogar och gallringar med god tillväxt.

Arealer
Skogsmark 49.6 ha
Impediment 1 ha
Övrig areal 0.4 ha
Totalt 51 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint