Långarekull 1:5

Gård om 75 ha belägen mellan Fegen och Broaryd. Strandrätt till Askaken och Västerån. Jakt- och fiskerätt.

 

Prisidé 4 900 000 kr

Arealer
Skogsmark 59.7 ha
Åkermark 5 ha
Betesmark 2.7 ha
Impediment 4.9 ha
Övrig areal 2.3 ha
Totalt 74.6 ha

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint