Boda 1:4 del av

Bördig grandominerad tillväxtfastighet med bokinslag. Inga byggnader. Jakten tillgänglig för ny ägare.

Arealer
Skogsmark 30.7 ha
Impediment 0.1 ha
Övrig areal 0.1 ha
Totalt 30.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint