Boarp 3:2

Välarronderad och välskött obebyggd skogsfastighet med bra vägnät mellan Smålandsstenar och Hyltebruk. Fastigheten har strandrätt i Nissan och ingår i fiskevårdsområde omfattande 10 sjöar.

Arealer
Skogsmark 90.2 ha
Åkermark 5.1 ha
Impediment 2.7 ha
Övrig areal 1.9 ha
Totalt 99.9 ha

Bilagor

Det finns inga dokument.

Karta

Video

Det finns ingen video för denna fastighet.

Bilder

Made by Doubleint